dissabte, 23 de març del 2013Dedicat a Lluís Bárcenas (Barcenasgate)

PICARESCA

01) Fa molt de temps que se’n xerra
      d’un personatge curiós.
      De lo seu és ben gelós
      i de lo que fa... no s’erra.

02) Li diuen Lluís “es cabró”
      ex-tresorer des Pepé
      i és que a qualsevol paper
      el convertia en or.

03) I és que aquest gessamí
     nom Bárcenas de llinatge.
      No necessita cap patge
      ni tampoc a cap padrí.

04) Nosaltres tenim la Seu.
     Està -diuen- plena d’ous.
     I aquest homo quan se jeu
     ja ha guanyat quatre sous.

05) Som es millor tresorer
       i en sé molt d’economia.
       Dit i fet aplegaré
       encara qualque dobler
       d’uns bodegons de sa tia.

06) De totes ses donacions
      que feien ets empresaris
      ell separava es milions
      a l’apartat de... “varis”.

07) I perquè no el denunciassin
      a uns sobres posà doblers.
     A uns poc...  i a altres més.
      La qüestió és que callassin.

08) Els a repartia a balquena
     a s’estol des seu partit.
     Tot ja estava previst...
     Havia de salvar s’esquena!

09) Anava perfectament
      però aviat se va acabar.
      Hi va haver un incident
      i es duo  se divorcià.

10) Quan mos n’anarem a jeure
       marejats de tants doblers,
       dos diaris varen treure...
       els ja famosos papers.

11) Varen treure un quadern
      amb unes anotacions.
      I amb moltes corrupcions
      cap es partit des govern.

12) Era allò sa veritat
      lo que deia aquell paper?
      Era comptabilitat
      ben en negre des Pepé?

13) Aquesta casta de concert
      al president li feu nosa.
      I digué ell ben despert:
     -Que tot això no era cert...
      llevat... de qualque cosa.

14) L’engegaren per escrit
      ja ho va dir na Cospedal:
      - Una expulsió ben normal.
      En directe o en diferit.

15) Per tal acomiadament
      denuncià en es partit.
      Amb lo que havia repartit...
       allò era improcedent.

16) En Rajoy, na Cospedal,
      N’Arenas, n’Alonso, en Rato.
      Varen fer tots es pardal...
       per no haver de pagar es “pato”.

17) Actuaren de mala fe
       per engreixar sa porcella
       i per mostrar es seu poder...
       els hi posà una querella.

18) Mirau quina mala imatge
      que un homo amb so cap clar
      els hi faci tal xantatge
      en es Partit Popular.

19) Aviat partirà a esquiar.
      En Bárcenas ja en frissa.
      En realitat on vol anar...
      és a un banc a Suïssa.

20) Tal era es seu bagatge
      que per carregar es milions
      va treure des seu garatge...
       sis o set o vuit camions.

21) Quan arribà va fer un gest
      amb suor i valentia.
      Va pujar a s’Everest,
      obrint una nova via.

22) Va davallar esquiant
       i esquivant sa bardissa.
       Si no va fer trencadissa...
       es que devia estar somiant.

23) Degué fer un bon dinar
       de llagosta, caviar i ostres
       i després de prendre es postres
      tant tranquil va demanar:
      - Com que tenc buit es tassó,
       si em podríeu abocar
       si no és molt molestar...
       un poquet de moët chandó.

  24) Ara ja l’han imputat
       i li han tret es passaport
       i sa gent l’ha insultat.
       Ja no té tanta de sort.
      
25) Aquest homo me cau bé
        i li feria un monument.
        No m’aniria malament
        si em deixàs qualque dobler.

26) Sabem com acabarà
      tota aquesta qüestió?
      Jo us puc assegurar...
      que amb indult o prescripció.

27) I si no ho creis, un velló
       jo m’hi jug i no perdré.
       Això és lo que jo sé:
      -Es poble cau... però ells no!

                     Joan Maiol i Bisbal
          16 de març de l'any 2013
                Sóller (Illes Balears)