dimarts, 18 d’octubre del 2011

PREPARACIÓ DE CANDIDATURES

Després d'un curt però intens cap de setmana al Castell dels Hams a Porto Cristo, amb l'expedició del Cercle Solleric, l'agrupació de teatre NOVA TERRA ja té preparat el calendari electoral per acollir i elegir nova candidatura pels quatre anys vinents, ja que l'actual junta directiva, presidida per Joan Maiol, toca a la seva fi. En principi, l'actual president no serà reelegit, ja que no presentarà candidatura. Això no vol dir que deixi el grup, al manco de moment, ja que vol  donar suport a les candidatures que es puguin presentar. En un breu període de temps, s'enviarà per correu ordinari o electrònic el calendari electoral a tots els socis de l'entitat. També recordar-lis que poden demanar o consultar els nostres Estatuts, a la pàgina web del grup: www.novaterrasoller.com   De tota manera ja avançam aquí el calendari electoral: 1 de novembre: Obert el termini per a preparar i presentar candidatures. 30 de novembre: Finalització termini presentació de candidatures. 1 de desembre: Assemblea General Extraordinària (presentació de candidatures i si s'escau, eleccions), al Cercle Solleric a les 20'30 h. en primera convocatòria i a les 21'00 h. en segona.  Les candidatures es podran lliurar al correu electrònic: novaterra@hotmail.es o personalment al Centre Solleric (Círculo Sollerense), en sobre tancat, indicant CANDIDATURA NOVA TERRA, sempre dins el termini previst.